ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2565 (16:35)

SET Symbol : WICE

16.30 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.10 | 0.62

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,377,400

ราคาสูงสุด16.60

ราคาต่ำสุด16.20

มูลค่า (พันบาท)55,164