ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565เวลา 11.15 - 12.00 น. ณ www.set.or.th/oppday

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 4/2564

วันที่ 3 มีนาคม 2565เวลา 13.15 - 14.00 น. ณ www.set.or.th/oppday

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564เวลา 13.15 - 14.00 น. ณ www.set.or.th/oppday

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2564

วันที่ 6 กันยายน 2564เวลา 10.15 - 11.00 น. ณ www.set.or.th/oppday

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2564

วันที่ 2 มิถุนายน 2564เวลา 13.15 - 14.00 น. ณ www.set.or.th/oppday

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 30 เมษายน 2564เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 29 เมษายน 2563เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารไวส์เพลส บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 4/2562

วันที่ 18 มีนาคม 2563เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 4/2561

วันที่ 27 มีนาคม 2562เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2561

วันที่ 12 กันยายน 2561เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2560

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2560

วันที่ 5 กันยายน 2560เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560เวลา 09:30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 4/2559

วันที่ 8 มีนาคม 2560เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2559

วันที่ 9 ธันวาคม 2559เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2559

วันที่ 24 สิงหาคม 2559เวลา 15.20-16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันที่ 20 เมษายน 2559เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 4/2558

วันที่ 21 มีนาคม 2559เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย