ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 11 สิงหาคม 2565 (16:38)

SET Symbol : WICE

12.20 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.40 | -3.17

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,777,841

ราคาสูงสุด12.80

ราคาต่ำสุด12.20

มูลค่า (พันบาท)84,530