ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 28 มิถุนายน 2565 (16:35)

SET Symbol : WICE

13.60 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,018,011

ราคาสูงสุด13.60

ราคาต่ำสุด13.30

มูลค่า (พันบาท)27,225