ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิถุนายน 2561 (12:12)

SET Symbol : WICE

4.12 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.14 | -3.29

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,726,600

ราคาสูงสุด4.26

ราคาต่ำสุด4.10

มูลค่า (พันบาท)7,171