ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 23 สิงหาคม 2562 (16:37)

SET Symbol : WICE

3.00 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.02 | 0.67

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 200,200

ราคาสูงสุด3.02

ราคาต่ำสุด2.98

มูลค่า (พันบาท)599