ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 16 มิถุนายน 2564 (16:36)

SET Symbol : WICE

10.60 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.30 | -2.75

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 37,523,900

ราคาสูงสุด11.50

ราคาต่ำสุด10.50

มูลค่า (พันบาท)410,605