ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2564 (16:38)

SET Symbol : WICE

7.10 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.15 | -2.07

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 8,105,700

ราคาสูงสุด7.25

ราคาต่ำสุด6.95

มูลค่า (พันบาท)57,651