ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 24 มิถุนายน 2562 (16:35)

SET Symbol : WICE

3.24 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.04 | -1.22

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,302,900

ราคาสูงสุด3.32

ราคาต่ำสุด3.24

มูลค่า (พันบาท)4,257