ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 17 สิงหาคม 2561 (16:36)

SET Symbol : WICE

4.58 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.08 | 1.78

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 19,870,400

ราคาสูงสุด4.64

ราคาต่ำสุด4.46

มูลค่า (พันบาท)90,532