ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 03 ธันวาคม 2563 (16:39)

SET Symbol : WICE

4.96 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.12 | 2.48

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 22,325,300

ราคาสูงสุด5.10

ราคาต่ำสุด4.84

มูลค่า (พันบาท)111,297