ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 01 มกราคม 2523 (7:0)

SET Symbol : WICE

12.70 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -

ราคาสูงสุด-

ราคาต่ำสุด-

มูลค่า (พันบาท)0