ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 31 มีนาคม 2563 (16:35)

SET Symbol : WICE

1.36 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.01 | 0.74

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 236,600

ราคาสูงสุด1.39

ราคาต่ำสุด1.35

มูลค่า (พันบาท)323