ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2561 (16:39)

SET Symbol : WICE

5.60 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.40 | 7.69

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 12,291,200

ราคาสูงสุด5.60

ราคาต่ำสุด5.20

มูลค่า (พันบาท)66,960