ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2562 (16:37)

SET Symbol : WICE

4.28 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.06 | -1.38

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,995,200

ราคาสูงสุด4.34

ราคาต่ำสุด4.22

มูลค่า (พันบาท)17,142