ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2560 (16:37)

SET Symbol : WICE

5.20 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.15 | 2.97

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 21,055,100

ราคาสูงสุด5.30

ราคาต่ำสุด5.15

มูลค่า (พันบาท)109,947