ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2561 (16:38)

SET Symbol : WICE

4.10 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 214,500

ราคาสูงสุด4.16

ราคาต่ำสุด4.10

มูลค่า (พันบาท)884