ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2561 (16:35)

SET Symbol : WICE

7.55 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.35 | 4.86

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 19,032,000

ราคาสูงสุด7.55

ราคาต่ำสุด6.65

มูลค่า (พันบาท)133,425