ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 24 เมษายน 2562 (16:36)

SET Symbol : WICE

3.90 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.18 | -4.41

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,939,900

ราคาสูงสุด4.08

ราคาต่ำสุด3.88

มูลค่า (พันบาท)19,538