ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 21 ตุลาคม 2562 (15:37)

SET Symbol : WICE

2.56 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.10 | -3.76

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,462,000

ราคาสูงสุด2.70

ราคาต่ำสุด2.52

มูลค่า (พันบาท)3,772