ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2563 (16:40)

SET Symbol : WICE

2.26 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.02 | -0.88

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 896,900

ราคาสูงสุด2.34

ราคาต่ำสุด2.24

มูลค่า (พันบาท)2,048