ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 23 กันยายน 2563 (16:38)

SET Symbol : WICE

5.15 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.15 | 3.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 11,845,500

ราคาสูงสุด5.20

ราคาต่ำสุด5.05

มูลค่า (พันบาท)60,873