ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 12 เมษายน 2564 (16:37)

SET Symbol : WICE

6.00 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.05 | -0.83

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,509,500

ราคาสูงสุด6.10

ราคาต่ำสุด5.95

มูลค่า (พันบาท)21,053