ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2564 (11:49)

SET Symbol : WICE

13.90 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.20 | -1.42

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 8,704,400

ราคาสูงสุด14.30

ราคาต่ำสุด13.60

มูลค่า (พันบาท)121,027