ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 17 ตุลาคม 2561 (16:39)

SET Symbol : WICE

5.10 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.20 | 4.08

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,832,600

ราคาสูงสุด5.10

ราคาต่ำสุด4.88

มูลค่า (พันบาท)34,302