ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 11 ธันวาคม 2562 (16:36)

SET Symbol : WICE

2.10 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.06 | -2.78

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 515,000

ราคาสูงสุด2.20

ราคาต่ำสุด2.10

มูลค่า (พันบาท)1,094