การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ โดยคลิกที่นี่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559
วิดีโอบริษัท