ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2563 (16:38)

SET Symbol : WICE

1.69 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.11 | -6.11

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 961,900

ราคาสูงสุด1.76

ราคาต่ำสุด1.63

มูลค่า (พันบาท)1,637