ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2563 (16:36)

SET Symbol : WICE

3.38 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.06 | -1.74

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 14,646,200

ราคาสูงสุด3.48

ราคาต่ำสุด3.32

มูลค่า (พันบาท)49,790