ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 19 กันยายน 2562 (16:38)

SET Symbol : WICE

2.88 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.06 | -2.04

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 804,500

ราคาสูงสุด2.96

ราคาต่ำสุด2.88

มูลค่า (พันบาท)2,340