ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562 (16:39)

SET Symbol : WICE

3.78 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.08 | 2.16

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 301,600

ราคาสูงสุด3.80

ราคาต่ำสุด3.74

มูลค่า (พันบาท)1,140