ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 15 ตุลาคม 2564 (16:35)

SET Symbol : WICE

12.40 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.30 | -2.36

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,586,900

ราคาสูงสุด12.90

ราคาต่ำสุด12.30

มูลค่า (พันบาท)69,791