ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2564 (9:43)

SET Symbol : WICE

7.10 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -

ราคาสูงสุด-

ราคาต่ำสุด-

มูลค่า (พันบาท)0