ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 27 มกราคม 2565 (16:35)

SET Symbol : WICE

19.70 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.10 | -0.51

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 8,046,300

ราคาสูงสุด20.20

ราคาต่ำสุด19.20

มูลค่า (พันบาท)157,967