ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 02 มีนาคม 2564 (12:21)

SET Symbol : WICE

6.40 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.25 | 4.07

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,704,000

ราคาสูงสุด6.50

ราคาต่ำสุด6.25

มูลค่า (พันบาท)49,021