ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 07 เมษายน 2563 ถึง 03 กรกฎาคม 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 08 มิถุนายน 2563 ถึง 19 มิถุนายน 2563 )
3.00 3.38 2.74 3.32 116,641,200 366,068,446
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 08 พฤษภาคม 2563 ถึง 05 มิถุนายน 2563 )
2.00 3.24 1.99 3.00 111,299,800 312,723,326
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 กรกฎาคม 2563 3.48 3.48 3.32 3.38 14,646,200 49,790,392
02 กรกฎาคม 2563 3.12 3.48 3.10 3.44 29,628,800 97,995,160
01 กรกฎาคม 2563 3.10 3.12 3.06 3.08 968,400 2,984,946
30 มิถุนายน 2563 3.10 3.14 3.08 3.08 2,504,000 7,785,742
29 มิถุนายน 2563 3.06 3.08 2.98 3.08 1,245,800 3,781,940
26 มิถุนายน 2563 3.08 3.12 3.02 3.04 2,999,800 9,217,198
25 มิถุนายน 2563 2.88 3.06 2.88 2.98 6,526,600 19,196,140
24 มิถุนายน 2563 3.18 3.20 2.98 3.04 5,966,500 18,672,014
23 มิถุนายน 2563 3.24 3.24 3.14 3.14 2,565,900 8,143,146
22 มิถุนายน 2563 3.24 3.26 3.10 3.20 9,895,000 31,562,370
19 มิถุนายน 2563 3.28 3.38 3.24 3.32 17,580,900 58,250,876
18 มิถุนายน 2563 3.12 3.28 3.08 3.20 19,103,900 61,511,324
17 มิถุนายน 2563 3.06 3.16 3.02 3.12 6,860,300 21,222,636
16 มิถุนายน 2563 3.20 3.20 3.02 3.02 14,860,900 46,390,426
15 มิถุนายน 2563 2.88 3.24 2.88 3.14 41,164,300 127,996,726
12 มิถุนายน 2563 2.86 2.90 2.74 2.90 3,236,600 9,210,778
11 มิถุนายน 2563 3.02 3.02 2.94 2.96 2,708,500 8,064,372
10 มิถุนายน 2563 3.00 3.02 2.94 2.96 2,314,700 6,908,824
09 มิถุนายน 2563 3.02 3.08 2.94 2.94 6,499,900 19,639,302
08 มิถุนายน 2563 3.00 3.02 2.94 2.96 2,311,200 6,873,182
05 มิถุนายน 2563 3.00 3.02 2.96 3.00 1,810,900 5,398,976
04 มิถุนายน 2563 3.02 3.02 2.96 2.98 3,426,700 10,217,120
02 มิถุนายน 2563 3.00 3.04 2.96 3.02 3,825,600 11,506,522
01 มิถุนายน 2563 3.00 3.04 2.96 2.96 2,608,600 7,794,592
29 พฤษภาคม 2563 3.06 3.10 2.88 2.96 5,800,800 17,297,550
28 พฤษภาคม 2563 3.08 3.24 3.06 3.08 10,533,600 33,274,834
27 พฤษภาคม 2563 3.06 3.10 3.04 3.06 3,872,200 11,859,106
26 พฤษภาคม 2563 3.10 3.10 3.00 3.04 4,644,400 14,134,028
25 พฤษภาคม 2563 3.10 3.12 3.04 3.06 3,250,200 10,018,016
22 พฤษภาคม 2563 3.08 3.08 2.96 3.08 6,092,000 18,473,452
21 พฤษภาคม 2563 3.00 3.16 3.00 3.10 17,049,700 52,313,274
20 พฤษภาคม 2563 2.96 2.96 2.80 2.90 4,712,200 13,535,176
19 พฤษภาคม 2563 2.74 2.94 2.74 2.90 6,585,700 18,741,156
18 พฤษภาคม 2563 2.40 2.70 2.40 2.70 11,410,900 29,368,190
15 พฤษภาคม 2563 2.36 2.42 2.28 2.36 11,013,600 25,921,350
14 พฤษภาคม 2563 2.38 2.38 2.26 2.28 10,858,800 25,098,990
13 พฤษภาคม 2563 2.04 2.08 2.04 2.08 1,012,200 2,091,902
12 พฤษภาคม 2563 2.06 2.08 2.04 2.04 642,100 1,316,748
11 พฤษภาคม 2563 2.02 2.08 2.02 2.04 1,006,900 2,063,730
08 พฤษภาคม 2563 2.00 2.06 1.99 2.00 1,142,700 2,298,614
07 พฤษภาคม 2563 2.08 2.10 1.98 1.99 2,420,100 4,866,691
05 พฤษภาคม 2563 2.18 2.20 2.06 2.10 2,024,500 4,344,192
30 เมษายน 2563 2.26 2.26 2.18 2.20 3,176,200 7,056,488
29 เมษายน 2563 2.30 2.30 2.20 2.22 6,710,800 15,097,846
28 เมษายน 2563 2.02 2.26 2.02 2.26 18,113,000 39,473,760
27 เมษายน 2563 1.97 2.02 1.94 1.99 1,807,600 3,579,266
24 เมษายน 2563 1.99 2.02 1.94 1.94 2,022,400 3,988,720
23 เมษายน 2563 1.96 2.02 1.95 1.98 4,517,500 8,971,534
22 เมษายน 2563 1.94 1.95 1.91 1.93 1,408,700 2,719,192
21 เมษายน 2563 1.93 1.96 1.92 1.94 1,417,400 2,753,049
20 เมษายน 2563 1.97 1.97 1.89 1.93 2,833,100 5,472,569
17 เมษายน 2563 2.10 2.12 1.95 1.95 9,453,100 19,375,860
16 เมษายน 2563 1.92 2.02 1.92 2.02 8,122,800 16,181,574
15 เมษายน 2563 1.90 2.02 1.89 1.93 3,265,800 6,443,478
14 เมษายน 2563 1.92 1.94 1.90 1.90 1,293,000 2,490,510
13 เมษายน 2563 1.96 1.96 1.91 1.93 521,200 1,001,122
10 เมษายน 2563 1.89 1.99 1.89 1.93 1,395,800 2,701,433
09 เมษายน 2563 2.02 2.02 1.88 1.88 1,831,000 3,598,032
08 เมษายน 2563 1.97 2.06 1.94 1.97 2,162,900 4,319,650
07 เมษายน 2563 1.98 2.00 1.91 1.97 3,311,900 6,522,256

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น