ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 05 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11 พฤษภาคม 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 07 เมษายน 2564 ถึง 23 เมษายน 2564 )
6.00 6.60 5.85 6.25 85,586,600 535,511,400
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 09 มีนาคม 2564 ถึง 05 เมษายน 2564 )
6.00 6.70 5.85 6.10 177,193,600 1,112,868,855
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 พฤษภาคม 2564 7.15 7.25 6.95 7.10 8,105,700 57,650,545
10 พฤษภาคม 2564 7.15 7.25 7.05 7.25 12,045,900 86,321,935
07 พฤษภาคม 2564 7.15 7.15 6.85 7.05 10,004,300 70,207,100
06 พฤษภาคม 2564 6.80 7.20 6.75 7.10 16,879,000 118,631,530
05 พฤษภาคม 2564 7.05 7.05 6.75 6.85 23,119,000 159,630,005
30 เมษายน 2564 6.65 7.10 6.65 6.95 33,102,100 228,892,855
29 เมษายน 2564 6.85 6.85 6.60 6.65 21,169,200 142,015,640
28 เมษายน 2564 6.35 6.95 6.35 6.85 58,889,100 396,020,990
27 เมษายน 2564 6.35 6.45 6.25 6.30 6,763,200 43,095,360
26 เมษายน 2564 6.20 6.40 6.20 6.35 5,195,600 32,854,695
23 เมษายน 2564 6.40 6.40 6.25 6.25 4,479,000 28,207,750
22 เมษายน 2564 6.50 6.60 6.35 6.35 8,684,800 56,043,180
21 เมษายน 2564 6.45 6.50 6.35 6.40 15,596,100 100,355,510
20 เมษายน 2564 6.40 6.45 6.25 6.25 16,676,100 106,145,095
19 เมษายน 2564 6.10 6.35 6.05 6.35 15,626,100 97,254,960
16 เมษายน 2564 5.90 6.10 5.85 6.00 4,675,800 27,977,970
12 เมษายน 2564 6.05 6.10 5.95 6.00 3,509,500 21,053,455
09 เมษายน 2564 6.05 6.15 6.05 6.05 5,007,600 30,475,995
08 เมษายน 2564 6.05 6.10 5.90 6.00 6,813,300 40,793,080
07 เมษายน 2564 6.00 6.10 5.95 6.00 4,518,300 27,204,405
05 เมษายน 2564 6.20 6.20 6.05 6.10 5,419,500 33,122,220
02 เมษายน 2564 6.25 6.25 6.20 6.20 3,349,200 20,807,050
01 เมษายน 2564 6.25 6.30 6.15 6.20 3,951,900 24,597,405
31 มีนาคม 2564 6.20 6.30 6.20 6.25 2,692,300 16,835,845
30 มีนาคม 2564 6.30 6.30 6.15 6.20 7,173,300 44,591,635
29 มีนาคม 2564 6.35 6.40 6.25 6.25 4,196,800 26,419,545
26 มีนาคม 2564 6.40 6.45 6.25 6.25 7,954,600 50,240,105
25 มีนาคม 2564 6.60 6.65 6.35 6.40 11,014,900 71,772,165
24 มีนาคม 2564 6.55 6.60 6.50 6.50 9,304,200 60,767,560
23 มีนาคม 2564 6.60 6.70 6.55 6.65 35,315,400 234,073,955
22 มีนาคม 2564 6.20 6.45 6.10 6.40 19,466,600 123,097,035
19 มีนาคม 2564 5.95 6.30 5.90 6.30 24,324,500 149,644,255
18 มีนาคม 2564 6.05 6.05 5.90 5.95 3,832,300 22,903,155
17 มีนาคม 2564 5.90 6.00 5.85 6.00 7,086,500 42,066,085
16 มีนาคม 2564 5.95 6.00 5.85 5.85 6,450,400 38,065,960
15 มีนาคม 2564 6.00 6.00 5.90 5.95 2,924,400 17,389,615
12 มีนาคม 2564 6.00 6.05 5.85 5.95 5,432,300 32,285,730
11 มีนาคม 2564 6.15 6.15 5.95 6.00 8,736,100 52,555,830
10 มีนาคม 2564 6.05 6.10 6.00 6.10 4,128,200 24,936,480
09 มีนาคม 2564 6.00 6.05 5.95 6.00 4,440,200 26,697,225
08 มีนาคม 2564 6.15 6.20 5.95 5.95 10,587,400 63,928,145
05 มีนาคม 2564 6.15 6.15 6.00 6.10 10,324,700 62,681,545
04 มีนาคม 2564 6.25 6.35 6.10 6.15 8,735,200 54,185,400
03 มีนาคม 2564 6.30 6.40 6.25 6.25 6,954,300 43,724,520
02 มีนาคม 2564 6.25 6.50 6.25 6.30 12,545,200 79,669,915
01 มีนาคม 2564 6.00 6.20 5.90 6.15 9,498,400 57,777,435
25 กุมภาพันธ์ 2564 6.80 6.90 6.20 6.20 60,639,800 401,081,520
24 กุมภาพันธ์ 2564 6.10 6.60 6.10 6.45 23,491,400 150,933,305
23 กุมภาพันธ์ 2564 6.00 6.15 6.00 6.05 2,899,100 17,611,185
22 กุมภาพันธ์ 2564 6.30 6.30 5.85 6.00 11,116,400 66,945,275
19 กุมภาพันธ์ 2564 6.35 6.35 6.20 6.25 6,438,400 40,357,510
18 กุมภาพันธ์ 2564 6.25 6.45 6.25 6.35 7,997,100 50,667,045
17 กุมภาพันธ์ 2564 6.30 6.35 6.20 6.20 4,982,400 31,191,790
16 กุมภาพันธ์ 2564 6.20 6.40 6.15 6.40 9,022,900 57,125,235
15 กุมภาพันธ์ 2564 6.20 6.25 6.00 6.15 6,538,300 40,037,630
11 กุมภาพันธ์ 2564 6.25 6.30 6.10 6.20 4,051,300 25,171,880
10 กุมภาพันธ์ 2564 6.55 6.60 6.25 6.25 27,377,500 176,088,455
09 กุมภาพันธ์ 2564 6.00 6.35 6.00 6.30 27,849,200 173,568,310
08 กุมภาพันธ์ 2564 6.05 6.10 5.95 6.00 3,801,900 22,899,045
05 กุมภาพันธ์ 2564 6.05 6.15 5.95 6.00 6,040,200 36,453,670

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น