ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 27 สิงหาคม 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24 ตุลาคม 2562 ถึง 06 พฤศจิกายน 2562 )
2.50 2.50 2.18 2.22 7,003,400 15,968,590
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24 กันยายน 2562 ถึง 22 ตุลาคม 2562 )
2.86 2.90 2.50 2.50 9,775,400 26,459,818
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 พฤศจิกายน 2562 2.04 2.04 2.02 2.02 212,900 430,368
19 พฤศจิกายน 2562 2.08 2.08 2.02 2.02 358,400 728,802
18 พฤศจิกายน 2562 2.00 2.08 2.00 2.08 407,100 825,782
15 พฤศจิกายน 2562 2.08 2.12 2.06 2.08 400,500 836,476
14 พฤศจิกายน 2562 2.12 2.18 2.10 2.10 331,700 703,778
13 พฤศจิกายน 2562 2.18 2.20 2.12 2.12 849,600 1,833,930
12 พฤศจิกายน 2562 2.26 2.26 2.18 2.20 1,277,300 2,829,472
11 พฤศจิกายน 2562 2.20 2.26 2.18 2.24 1,946,400 4,319,034
08 พฤศจิกายน 2562 2.24 2.24 2.20 2.20 955,400 2,112,268
07 พฤศจิกายน 2562 2.26 2.26 2.22 2.22 491,200 1,097,050
06 พฤศจิกายน 2562 2.24 2.30 2.20 2.22 1,371,400 3,055,340
05 พฤศจิกายน 2562 2.28 2.28 2.24 2.26 163,500 367,806
04 พฤศจิกายน 2562 2.28 2.28 2.22 2.26 175,000 392,404
01 พฤศจิกายน 2562 2.20 2.26 2.20 2.24 333,100 746,406
31 ตุลาคม 2562 2.24 2.24 2.20 2.20 145,900 323,172
30 ตุลาคม 2562 2.22 2.26 2.18 2.24 357,000 791,246
29 ตุลาคม 2562 2.24 2.26 2.22 2.24 325,900 727,804
28 ตุลาคม 2562 2.22 2.26 2.20 2.22 387,800 862,740
25 ตุลาคม 2562 2.34 2.36 2.18 2.20 2,215,800 5,003,164
24 ตุลาคม 2562 2.50 2.50 2.38 2.38 1,528,000 3,698,508
22 ตุลาคม 2562 2.52 2.58 2.50 2.50 261,000 657,884
21 ตุลาคม 2562 2.70 2.70 2.52 2.52 1,667,100 4,292,118
18 ตุลาคม 2562 2.66 2.68 2.66 2.66 147,600 393,826
17 ตุลาคม 2562 2.70 2.70 2.64 2.64 375,200 1,005,526
16 ตุลาคม 2562 2.72 2.72 2.66 2.70 590,500 1,588,878
15 ตุลาคม 2562 2.70 2.72 2.66 2.72 601,300 1,618,478
11 ตุลาคม 2562 2.70 2.70 2.64 2.68 253,400 674,214
10 ตุลาคม 2562 2.70 2.70 2.66 2.70 252,900 678,010
09 ตุลาคม 2562 2.68 2.70 2.64 2.70 311,800 831,460
08 ตุลาคม 2562 2.74 2.74 2.66 2.70 298,800 801,880
07 ตุลาคม 2562 2.64 2.70 2.64 2.70 251,500 673,100
04 ตุลาคม 2562 2.78 2.80 2.64 2.66 1,688,200 4,551,096
03 ตุลาคม 2562 2.80 2.80 2.76 2.80 756,100 2,105,072
02 ตุลาคม 2562 2.82 2.84 2.80 2.80 396,400 1,116,326
01 ตุลาคม 2562 2.84 2.84 2.82 2.82 189,500 536,868
30 กันยายน 2562 2.88 2.88 2.82 2.82 243,000 690,392
27 กันยายน 2562 2.86 2.88 2.82 2.86 322,300 918,968
26 กันยายน 2562 2.88 2.88 2.82 2.82 593,100 1,680,844
25 กันยายน 2562 2.88 2.88 2.84 2.84 372,900 1,062,328
24 กันยายน 2562 2.86 2.90 2.86 2.88 202,800 582,550
23 กันยายน 2562 2.86 2.88 2.82 2.84 300,300 856,412
20 กันยายน 2562 2.84 2.90 2.84 2.84 805,600 2,302,804
19 กันยายน 2562 2.96 2.96 2.88 2.88 804,500 2,340,330
18 กันยายน 2562 2.98 2.98 2.94 2.94 733,500 2,168,516
17 กันยายน 2562 2.94 2.98 2.88 2.92 1,837,000 5,367,408
16 กันยายน 2562 3.10 3.10 2.94 2.94 1,878,900 5,613,644
13 กันยายน 2562 3.10 3.12 3.08 3.10 296,500 920,428
12 กันยายน 2562 3.18 3.18 3.10 3.10 2,005,900 6,280,642
11 กันยายน 2562 3.02 3.20 3.00 3.18 6,364,900 19,853,024
10 กันยายน 2562 3.04 3.06 2.98 2.98 760,200 2,276,286
09 กันยายน 2562 2.98 3.06 2.98 3.04 1,535,800 4,645,010
06 กันยายน 2562 3.00 3.02 2.98 2.98 479,800 1,437,006
05 กันยายน 2562 3.04 3.04 2.98 2.98 1,141,100 3,421,856
04 กันยายน 2562 2.98 3.04 2.94 3.04 1,822,300 5,491,486
03 กันยายน 2562 3.04 3.04 2.94 2.94 762,200 2,270,124
02 กันยายน 2562 3.04 3.06 3.02 3.02 348,400 1,054,358
30 สิงหาคม 2562 3.06 3.06 2.98 3.04 1,434,100 4,342,710
29 สิงหาคม 2562 2.94 2.96 2.92 2.96 411,500 1,213,288
28 สิงหาคม 2562 2.88 2.92 2.88 2.90 230,200 666,706
27 สิงหาคม 2562 2.98 2.98 2.90 2.90 383,400 1,126,404

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น