ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 22 ตุลาคม 2561 ถึง 18 มกราคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 ธันวาคม 2561 ถึง 04 มกราคม 2562 )
3.92 3.96 3.50 3.74 11,885,400 43,900,104
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง 19 ธันวาคม 2561 )
4.08 4.32 3.90 3.94 12,872,600 52,196,716
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 มกราคม 2562 3.76 3.80 3.74 3.78 301,600 1,139,684
17 มกราคม 2562 3.72 3.72 3.70 3.70 312,900 1,161,484
16 มกราคม 2562 3.78 3.78 3.66 3.68 1,069,500 3,949,250
15 มกราคม 2562 3.74 3.78 3.72 3.78 502,000 1,881,308
14 มกราคม 2562 3.80 3.80 3.74 3.74 470,900 1,777,618
11 มกราคม 2562 3.76 3.82 3.76 3.80 294,800 1,117,646
10 มกราคม 2562 3.76 3.84 3.76 3.80 507,200 1,930,154
09 มกราคม 2562 3.80 3.84 3.76 3.76 2,165,800 8,255,756
08 มกราคม 2562 3.78 3.78 3.72 3.78 1,428,100 5,380,180
07 มกราคม 2562 3.74 3.84 3.74 3.78 1,656,200 6,299,728
04 มกราคม 2562 3.70 3.74 3.64 3.74 2,165,700 8,023,814
03 มกราคม 2562 3.68 3.76 3.68 3.68 1,850,800 6,857,434
02 มกราคม 2562 3.70 3.70 3.64 3.66 671,000 2,463,938
28 ธันวาคม 2561 3.56 3.64 3.50 3.64 1,981,700 7,069,120
27 ธันวาคม 2561 3.64 3.70 3.58 3.58 1,752,000 6,354,590
26 ธันวาคม 2561 3.76 3.80 3.60 3.60 1,343,600 4,906,578
25 ธันวาคม 2561 3.94 3.94 3.76 3.76 673,800 2,572,976
24 ธันวาคม 2561 3.90 3.96 3.90 3.90 151,000 593,094
21 ธันวาคม 2561 3.88 3.92 3.86 3.88 296,700 1,153,918
20 ธันวาคม 2561 3.92 3.96 3.88 3.88 999,100 3,904,642
19 ธันวาคม 2561 3.94 4.00 3.94 3.94 1,027,100 4,085,718
18 ธันวาคม 2561 4.14 4.14 3.96 3.96 564,800 2,257,172
17 ธันวาคม 2561 3.98 4.10 3.96 4.08 731,300 2,928,128
14 ธันวาคม 2561 4.10 4.10 4.00 4.02 285,700 1,153,450
13 ธันวาคม 2561 4.14 4.16 4.04 4.04 361,700 1,477,908
12 ธันวาคม 2561 4.16 4.16 4.10 4.10 214,500 883,804
11 ธันวาคม 2561 4.14 4.16 4.10 4.10 273,200 1,127,560
07 ธันวาคม 2561 4.12 4.18 4.12 4.14 262,000 1,090,480
06 ธันวาคม 2561 4.22 4.22 4.14 4.16 350,000 1,461,454
04 ธันวาคม 2561 4.28 4.32 4.22 4.26 717,700 3,063,224
03 ธันวาคม 2561 4.10 4.26 4.10 4.26 1,049,200 4,388,566
30 พฤศจิกายน 2561 4.10 4.10 4.06 4.08 419,000 1,710,612
29 พฤศจิกายน 2561 4.18 4.20 4.08 4.08 785,300 3,252,240
28 พฤศจิกายน 2561 4.12 4.12 4.08 4.12 690,500 2,834,114
27 พฤศจิกายน 2561 4.02 4.12 4.02 4.06 765,800 3,116,014
26 พฤศจิกายน 2561 3.96 4.00 3.94 4.00 369,600 1,473,978
23 พฤศจิกายน 2561 3.98 3.98 3.90 3.94 402,300 1,578,580
22 พฤศจิกายน 2561 4.00 4.04 3.92 3.92 1,118,900 4,448,086
21 พฤศจิกายน 2561 3.92 3.98 3.90 3.96 1,816,300 7,168,130
20 พฤศจิกายน 2561 4.08 4.12 4.00 4.00 667,700 2,697,498
19 พฤศจิกายน 2561 4.16 4.20 4.10 4.10 419,800 1,739,996
16 พฤศจิกายน 2561 4.24 4.26 4.16 4.16 1,093,100 4,578,120
15 พฤศจิกายน 2561 4.26 4.34 4.24 4.24 704,500 3,014,646
14 พฤศจิกายน 2561 4.30 4.34 4.28 4.28 429,200 1,844,820
13 พฤศจิกายน 2561 4.22 4.32 4.22 4.32 413,800 1,763,630
12 พฤศจิกายน 2561 4.34 4.36 4.22 4.26 999,100 4,263,372
09 พฤศจิกายน 2561 4.38 4.38 4.32 4.32 282,800 1,229,350
08 พฤศจิกายน 2561 4.38 4.42 4.36 4.38 913,500 4,003,540
07 พฤศจิกายน 2561 4.42 4.42 4.28 4.34 889,500 3,854,082
06 พฤศจิกายน 2561 4.44 4.50 4.38 4.38 859,200 3,805,932
05 พฤศจิกายน 2561 4.42 4.44 4.38 4.42 656,000 2,896,134
02 พฤศจิกายน 2561 4.40 4.46 4.38 4.44 2,584,000 11,431,940
01 พฤศจิกายน 2561 4.40 4.40 4.32 4.32 889,500 3,877,358
31 ตุลาคม 2561 4.30 4.38 4.30 4.38 1,599,600 6,958,002
30 ตุลาคม 2561 4.30 4.34 4.26 4.26 699,200 3,001,860
29 ตุลาคม 2561 4.22 4.36 4.22 4.30 1,937,500 8,337,160
26 ตุลาคม 2561 4.32 4.32 4.22 4.24 1,397,000 5,962,496
25 ตุลาคม 2561 4.14 4.32 4.12 4.32 3,662,400 15,396,336
24 ตุลาคม 2561 4.28 4.46 4.24 4.28 4,020,600 17,443,132
22 ตุลาคม 2561 4.78 4.82 4.46 4.46 6,376,300 29,077,998

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น