ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 27 พฤศจิกายน 2563 ถึง 01 มีนาคม 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 29 มกราคม 2564 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2564 )
5.90 6.60 5.80 6.20 96,045,200 597,386,355
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 30 ธันวาคม 2563 ถึง 28 มกราคม 2564 )
4.96 6.55 4.82 5.90 266,753,100 1,554,785,646
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
01 มีนาคม 2564 6.00 6.20 5.90 6.15 9,498,400 57,777,435
25 กุมภาพันธ์ 2564 6.80 6.90 6.20 6.20 60,639,800 401,081,520
24 กุมภาพันธ์ 2564 6.10 6.60 6.10 6.45 23,491,400 150,933,305
23 กุมภาพันธ์ 2564 6.00 6.15 6.00 6.05 2,899,100 17,611,185
22 กุมภาพันธ์ 2564 6.30 6.30 5.85 6.00 11,116,400 66,945,275
19 กุมภาพันธ์ 2564 6.35 6.35 6.20 6.25 6,438,400 40,357,510
18 กุมภาพันธ์ 2564 6.25 6.45 6.25 6.35 7,997,100 50,667,045
17 กุมภาพันธ์ 2564 6.30 6.35 6.20 6.20 4,982,400 31,191,790
16 กุมภาพันธ์ 2564 6.20 6.40 6.15 6.40 9,022,900 57,125,235
15 กุมภาพันธ์ 2564 6.20 6.25 6.00 6.15 6,538,300 40,037,630
11 กุมภาพันธ์ 2564 6.25 6.30 6.10 6.20 4,051,300 25,171,880
10 กุมภาพันธ์ 2564 6.55 6.60 6.25 6.25 27,377,500 176,088,455
09 กุมภาพันธ์ 2564 6.00 6.35 6.00 6.30 27,849,200 173,568,310
08 กุมภาพันธ์ 2564 6.05 6.10 5.95 6.00 3,801,900 22,899,045
05 กุมภาพันธ์ 2564 6.05 6.15 5.95 6.00 6,040,200 36,453,670
04 กุมภาพันธ์ 2564 6.10 6.15 6.00 6.00 2,628,500 15,908,605
03 กุมภาพันธ์ 2564 6.15 6.20 6.00 6.05 4,502,200 27,350,300
02 กุมภาพันธ์ 2564 6.15 6.30 6.10 6.10 9,457,500 58,344,195
01 กุมภาพันธ์ 2564 5.95 6.10 5.90 6.10 4,902,000 29,487,615
29 มกราคม 2564 5.90 6.00 5.80 6.00 5,434,900 32,114,280
28 มกราคม 2564 5.95 6.05 5.80 5.90 8,161,900 48,477,575
27 มกราคม 2564 6.05 6.15 5.95 6.10 5,569,800 33,727,405
26 มกราคม 2564 5.80 6.05 5.75 6.05 7,400,900 43,963,875
25 มกราคม 2564 6.05 6.05 5.70 5.75 13,604,000 79,098,690
22 มกราคม 2564 6.05 6.05 5.90 6.00 9,370,300 56,137,100
21 มกราคม 2564 6.45 6.45 6.00 6.10 11,281,700 69,801,440
20 มกราคม 2564 6.50 6.50 6.35 6.40 3,906,500 25,126,990
19 มกราคม 2564 6.45 6.55 6.40 6.50 4,873,300 31,685,780
18 มกราคม 2564 6.25 6.55 6.25 6.40 11,711,000 75,586,735
15 มกราคม 2564 6.25 6.30 6.15 6.25 4,488,000 27,920,415
14 มกราคม 2564 6.30 6.40 6.25 6.25 4,338,700 27,354,130
13 มกราคม 2564 6.30 6.45 6.25 6.35 7,366,200 46,601,825
12 มกราคม 2564 6.15 6.30 6.10 6.30 10,537,500 65,333,240
11 มกราคม 2564 5.75 6.25 5.70 6.20 26,381,400 159,790,840
08 มกราคม 2564 5.85 5.90 5.50 5.65 10,580,800 60,037,140
07 มกราคม 2564 5.90 6.00 5.75 5.80 17,101,500 100,463,425
06 มกราคม 2564 5.70 5.90 5.60 5.75 27,936,500 161,282,665
05 มกราคม 2564 5.35 5.65 5.35 5.60 56,399,300 311,494,085
04 มกราคม 2564 4.84 5.25 4.82 5.25 19,170,100 98,293,848
30 ธันวาคม 2563 4.96 5.05 4.88 4.90 6,573,700 32,608,443
29 ธันวาคม 2563 4.90 4.98 4.88 4.94 4,600,100 22,661,750
28 ธันวาคม 2563 5.20 5.20 4.88 4.88 11,464,500 57,494,938
25 ธันวาคม 2563 5.20 5.25 5.05 5.15 14,210,200 73,368,520
24 ธันวาคม 2563 4.92 5.10 4.88 5.00 9,470,400 47,278,923
23 ธันวาคม 2563 4.92 4.98 4.88 4.90 6,883,100 33,891,098
22 ธันวาคม 2563 4.88 4.96 4.82 4.94 6,348,000 31,185,810
21 ธันวาคม 2563 4.90 5.05 4.80 4.82 17,073,100 84,138,931
18 ธันวาคม 2563 5.30 5.30 5.10 5.15 12,332,700 64,056,050
17 ธันวาคม 2563 5.15 5.30 5.10 5.25 30,718,700 159,450,210
16 ธันวาคม 2563 5.05 5.10 4.96 5.05 13,949,000 70,025,433
15 ธันวาคม 2563 4.82 4.98 4.82 4.98 8,536,400 42,000,992
14 ธันวาคม 2563 4.90 4.90 4.80 4.82 5,485,100 26,502,746
09 ธันวาคม 2563 5.05 5.05 4.86 4.86 12,761,500 62,867,406
08 ธันวาคม 2563 5.00 5.10 5.00 5.00 12,308,600 61,992,230
04 ธันวาคม 2563 4.98 5.10 4.96 5.00 22,511,900 112,916,687
03 ธันวาคม 2563 4.84 5.10 4.84 4.96 22,325,300 111,297,252
02 ธันวาคม 2563 4.80 4.88 4.78 4.84 5,726,500 27,693,088
01 ธันวาคม 2563 4.86 4.88 4.78 4.78 4,305,000 20,802,822
30 พฤศจิกายน 2563 4.88 4.94 4.82 4.82 4,577,300 22,288,842
27 พฤศจิกายน 2563 4.80 4.90 4.80 4.86 8,039,600 39,153,182

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น