ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 30 มกราคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563 )
2.06 2.14 1.99 2.02 8,328,900 16,946,070
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 02 มกราคม 2563 ถึง 29 มกราคม 2563 )
2.28 2.44 2.00 2.02 24,442,400 54,662,728
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 กุมภาพันธ์ 2563 1.73 1.86 1.73 1.80 149,200 267,449
26 กุมภาพันธ์ 2563 1.90 1.90 1.82 1.82 912,600 1,681,840
25 กุมภาพันธ์ 2563 1.91 1.93 1.88 1.90 603,100 1,144,596
24 กุมภาพันธ์ 2563 2.02 2.02 1.90 1.93 1,257,900 2,440,510
21 กุมภาพันธ์ 2563 1.99 2.02 1.99 2.02 482,900 970,607
20 กุมภาพันธ์ 2563 2.00 2.02 1.97 2.00 1,265,400 2,515,070
19 กุมภาพันธ์ 2563 2.02 2.04 2.00 2.00 256,100 515,274
18 กุมภาพันธ์ 2563 2.00 2.06 2.00 2.00 394,700 793,508
17 กุมภาพันธ์ 2563 2.00 2.02 2.00 2.00 468,100 938,190
14 กุมภาพันธ์ 2563 2.04 2.06 2.00 2.00 1,338,700 2,697,622
13 กุมภาพันธ์ 2563 2.04 2.08 2.02 2.02 348,800 713,826
12 กุมภาพันธ์ 2563 2.06 2.06 2.04 2.06 340,300 697,168
11 กุมภาพันธ์ 2563 2.06 2.14 2.04 2.06 638,000 1,321,604
07 กุมภาพันธ์ 2563 2.02 2.10 2.02 2.04 1,191,800 2,457,310
06 กุมภาพันธ์ 2563 2.02 2.06 2.00 2.02 660,800 1,339,548
05 กุมภาพันธ์ 2563 2.00 2.04 1.99 2.00 715,700 1,437,113
04 กุมภาพันธ์ 2563 2.02 2.04 2.00 2.00 522,000 1,047,040
03 กุมภาพันธ์ 2563 2.00 2.02 1.99 2.02 744,300 1,488,959
31 มกราคม 2563 2.04 2.06 2.02 2.02 1,517,900 3,084,712
30 มกราคม 2563 2.06 2.08 2.00 2.04 1,649,300 3,358,790
29 มกราคม 2563 2.10 2.12 2.00 2.02 4,876,000 10,017,418
28 มกราคม 2563 2.06 2.14 2.06 2.10 430,700 901,420
27 มกราคม 2563 2.16 2.18 2.08 2.08 1,086,800 2,300,036
24 มกราคม 2563 2.28 2.28 2.20 2.20 969,900 2,150,764
23 มกราคม 2563 2.28 2.30 2.24 2.28 395,700 894,034
22 มกราคม 2563 2.28 2.34 2.24 2.26 896,900 2,047,720
21 มกราคม 2563 2.36 2.36 2.28 2.28 1,521,200 3,525,506
20 มกราคม 2563 2.26 2.38 2.24 2.36 3,006,600 6,978,376
17 มกราคม 2563 2.20 2.26 2.20 2.26 303,700 680,922
16 มกราคม 2563 2.24 2.28 2.20 2.20 1,079,900 2,398,472
15 มกราคม 2563 2.20 2.26 2.16 2.24 364,700 800,716
14 มกราคม 2563 2.30 2.30 2.16 2.22 1,056,800 2,333,756
13 มกราคม 2563 2.36 2.36 2.26 2.28 416,400 950,958
10 มกราคม 2563 2.36 2.36 2.22 2.30 697,800 1,586,318
09 มกราคม 2563 2.32 2.38 2.32 2.32 837,000 1,963,298
08 มกราคม 2563 2.28 2.28 2.18 2.26 1,214,600 2,707,044
07 มกราคม 2563 2.30 2.38 2.30 2.36 795,100 1,864,958
06 มกราคม 2563 2.36 2.38 2.30 2.30 1,476,100 3,444,002
03 มกราคม 2563 2.34 2.44 2.34 2.40 2,166,300 5,176,194
02 มกราคม 2563 2.28 2.30 2.24 2.30 850,200 1,940,816
30 ธันวาคม 2562 2.16 2.24 2.16 2.24 420,400 926,152
27 ธันวาคม 2562 2.16 2.22 2.16 2.20 225,900 496,994
26 ธันวาคม 2562 2.14 2.16 2.12 2.16 196,800 422,150
25 ธันวาคม 2562 2.10 2.16 2.10 2.10 185,100 390,658
24 ธันวาคม 2562 2.18 2.18 2.00 2.12 541,000 1,130,126
23 ธันวาคม 2562 2.18 2.24 2.18 2.18 488,000 1,077,294
20 ธันวาคม 2562 2.24 2.26 2.16 2.22 700,700 1,534,270
19 ธันวาคม 2562 2.24 2.28 2.24 2.26 475,900 1,067,564
18 ธันวาคม 2562 2.20 2.28 2.20 2.24 428,700 960,266
17 ธันวาคม 2562 2.24 2.26 2.20 2.22 315,900 702,370
16 ธันวาคม 2562 2.32 2.32 2.20 2.24 1,049,700 2,360,458
13 ธันวาคม 2562 2.28 2.30 2.22 2.26 1,939,700 4,388,304
12 ธันวาคม 2562 2.14 2.16 2.12 2.14 144,600 309,332
11 ธันวาคม 2562 2.16 2.20 2.10 2.10 515,000 1,093,838
09 ธันวาคม 2562 2.14 2.18 2.12 2.16 363,300 783,198
06 ธันวาคม 2562 2.10 2.16 2.10 2.12 150,900 320,950
04 ธันวาคม 2562 2.08 2.12 2.06 2.12 152,800 320,220
03 ธันวาคม 2562 2.04 2.10 2.04 2.10 293,100 605,542
02 ธันวาคม 2562 2.16 2.18 2.10 2.12 635,500 1,351,048
29 พฤศจิกายน 2562 2.16 2.22 2.16 2.18 802,800 1,751,964

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น