ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 26 ธันวาคม 2561 ถึง 22 มีนาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 08 มีนาคม 2562 )
4.22 4.50 4.20 4.34 21,253,300 93,088,528
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 25 มกราคม 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 )
4.00 4.38 3.98 4.24 39,194,700 165,335,848
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 มีนาคม 2562 4.14 4.20 4.14 4.14 581,000 2,414,022
21 มีนาคม 2562 4.16 4.18 4.14 4.14 54,800 227,744
20 มีนาคม 2562 4.10 4.14 4.10 4.12 115,500 475,660
19 มีนาคม 2562 4.08 4.12 4.08 4.10 47,100 192,894
18 มีนาคม 2562 4.10 4.12 4.08 4.08 267,800 1,099,560
15 มีนาคม 2562 4.18 4.18 4.10 4.10 748,900 3,087,682
14 มีนาคม 2562 4.22 4.28 4.16 4.16 723,800 3,052,948
13 มีนาคม 2562 4.22 4.24 4.18 4.20 323,700 1,360,094
12 มีนาคม 2562 4.16 4.24 4.16 4.20 545,700 2,286,842
11 มีนาคม 2562 4.34 4.40 4.28 4.30 547,100 2,365,748
08 มีนาคม 2562 4.34 4.36 4.30 4.34 867,000 3,761,318
07 มีนาคม 2562 4.34 4.34 4.28 4.32 313,100 1,348,246
06 มีนาคม 2562 4.24 4.34 4.24 4.28 953,300 4,089,450
05 มีนาคม 2562 4.28 4.28 4.20 4.22 773,100 3,281,630
04 มีนาคม 2562 4.36 4.36 4.30 4.30 411,700 1,784,666
01 มีนาคม 2562 4.34 4.42 4.32 4.34 886,100 3,869,532
28 กุมภาพันธ์ 2562 4.42 4.50 4.32 4.34 4,081,400 18,094,412
27 กุมภาพันธ์ 2562 4.34 4.46 4.30 4.38 6,514,500 28,586,144
26 กุมภาพันธ์ 2562 4.26 4.50 4.20 4.40 5,834,500 25,649,432
25 กุมภาพันธ์ 2562 4.22 4.28 4.20 4.26 618,600 2,623,698
22 กุมภาพันธ์ 2562 4.10 4.24 4.10 4.24 1,096,500 4,608,448
21 กุมภาพันธ์ 2562 4.18 4.20 4.12 4.12 955,300 3,968,376
20 กุมภาพันธ์ 2562 4.30 4.30 4.16 4.20 1,020,000 4,281,334
18 กุมภาพันธ์ 2562 4.32 4.38 4.26 4.28 2,078,000 8,982,848
15 กุมภาพันธ์ 2562 4.30 4.34 4.22 4.28 3,995,200 17,142,100
14 กุมภาพันธ์ 2562 4.16 4.34 4.14 4.34 12,262,800 52,530,790
13 กุมภาพันธ์ 2562 4.14 4.16 4.12 4.14 333,300 1,377,732
12 กุมภาพันธ์ 2562 4.12 4.16 4.10 4.14 487,300 2,016,506
11 กุมภาพันธ์ 2562 4.08 4.10 4.06 4.08 455,800 1,856,908
08 กุมภาพันธ์ 2562 4.16 4.16 4.08 4.12 571,400 2,347,764
07 กุมภาพันธ์ 2562 4.20 4.20 4.12 4.16 882,100 3,663,052
06 กุมภาพันธ์ 2562 4.24 4.24 4.18 4.18 484,800 2,034,772
05 กุมภาพันธ์ 2562 4.26 4.26 4.16 4.20 690,100 2,891,074
04 กุมภาพันธ์ 2562 4.20 4.28 4.20 4.20 1,071,500 4,541,774
01 กุมภาพันธ์ 2562 4.20 4.20 4.16 4.20 548,000 2,289,714
31 มกราคม 2562 4.18 4.26 4.18 4.18 1,676,600 7,072,546
30 มกราคม 2562 4.16 4.20 4.16 4.16 428,200 1,785,580
29 มกราคม 2562 4.20 4.20 4.12 4.12 959,600 3,991,752
28 มกราคม 2562 4.10 4.22 4.10 4.18 3,467,800 14,488,368
25 มกราคม 2562 4.00 4.16 3.98 4.10 5,730,400 23,464,410
24 มกราคม 2562 3.96 4.02 3.94 3.96 1,346,300 5,353,736
23 มกราคม 2562 3.90 3.96 3.88 3.94 1,620,700 6,387,994
22 มกราคม 2562 3.88 3.90 3.82 3.88 473,800 1,832,440
21 มกราคม 2562 3.86 3.92 3.80 3.84 1,832,100 7,088,734
18 มกราคม 2562 3.76 3.80 3.74 3.78 301,600 1,139,684
17 มกราคม 2562 3.72 3.72 3.70 3.70 312,900 1,161,484
16 มกราคม 2562 3.78 3.78 3.66 3.68 1,069,500 3,949,250
15 มกราคม 2562 3.74 3.78 3.72 3.78 502,000 1,881,308
14 มกราคม 2562 3.80 3.80 3.74 3.74 470,900 1,777,618
11 มกราคม 2562 3.76 3.82 3.76 3.80 294,800 1,117,646
10 มกราคม 2562 3.76 3.84 3.76 3.80 507,200 1,930,154
09 มกราคม 2562 3.80 3.84 3.76 3.76 2,165,800 8,255,756
08 มกราคม 2562 3.78 3.78 3.72 3.78 1,428,100 5,380,180
07 มกราคม 2562 3.74 3.84 3.74 3.78 1,656,200 6,299,728
04 มกราคม 2562 3.70 3.74 3.64 3.74 2,165,700 8,023,814
03 มกราคม 2562 3.68 3.76 3.68 3.68 1,850,800 6,857,434
02 มกราคม 2562 3.70 3.70 3.64 3.66 671,000 2,463,938
28 ธันวาคม 2561 3.56 3.64 3.50 3.64 1,981,700 7,069,120
27 ธันวาคม 2561 3.64 3.70 3.58 3.58 1,752,000 6,354,590
26 ธันวาคม 2561 3.76 3.80 3.60 3.60 1,343,600 4,906,578

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น