ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 22 มีนาคม 2562 ถึง 24 มิถุนายน 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 27 พฤษภาคม 2562 ถึง 10 มิถุนายน 2562 )
3.24 3.46 3.18 3.42 6,121,100 20,800,896
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24 เมษายน 2562 ถึง 24 พฤษภาคม 2562 )
4.08 4.08 3.20 3.24 18,054,800 68,056,466
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 มิถุนายน 2562 3.32 3.32 3.24 3.24 1,302,900 4,256,536
21 มิถุนายน 2562 3.32 3.34 3.28 3.28 1,271,900 4,204,094
20 มิถุนายน 2562 3.32 3.36 3.28 3.30 2,425,000 8,050,642
19 มิถุนายน 2562 3.32 3.34 3.26 3.28 2,002,200 6,640,954
18 มิถุนายน 2562 3.20 3.30 3.20 3.30 455,700 1,487,732
17 มิถุนายน 2562 3.36 3.38 3.28 3.30 916,400 3,037,698
14 มิถุนายน 2562 3.40 3.40 3.34 3.34 676,600 2,282,188
13 มิถุนายน 2562 3.46 3.46 3.38 3.38 208,400 706,448
12 มิถุนายน 2562 3.42 3.44 3.40 3.40 307,700 1,048,828
11 มิถุนายน 2562 3.46 3.46 3.42 3.42 329,900 1,130,790
10 มิถุนายน 2562 3.44 3.46 3.40 3.42 420,200 1,436,996
07 มิถุนายน 2562 3.44 3.44 3.40 3.42 1,183,700 4,052,076
06 มิถุนายน 2562 3.34 3.46 3.34 3.42 3,106,500 10,635,226
05 มิถุนายน 2562 3.36 3.36 3.32 3.34 189,000 631,630
04 มิถุนายน 2562 3.38 3.38 3.28 3.32 96,100 320,006
31 พฤษภาคม 2562 3.32 3.36 3.32 3.32 321,500 1,076,404
30 พฤษภาคม 2562 3.32 3.34 3.30 3.32 123,500 409,044
29 พฤษภาคม 2562 3.32 3.34 3.30 3.30 110,900 367,078
28 พฤษภาคม 2562 3.32 3.34 3.30 3.30 238,200 788,174
27 พฤษภาคม 2562 3.24 3.34 3.18 3.30 331,500 1,084,262
24 พฤษภาคม 2562 3.22 3.26 3.20 3.24 311,300 1,000,996
23 พฤษภาคม 2562 3.42 3.44 3.24 3.24 1,411,500 4,718,734
22 พฤษภาคม 2562 3.50 3.52 3.46 3.46 743,200 2,577,986
21 พฤษภาคม 2562 3.52 3.56 3.46 3.50 579,600 2,025,244
17 พฤษภาคม 2562 3.58 3.60 3.54 3.54 387,300 1,380,874
16 พฤษภาคม 2562 3.54 3.58 3.54 3.56 318,500 1,134,564
15 พฤษภาคม 2562 3.56 3.68 3.56 3.60 590,400 2,139,222
14 พฤษภาคม 2562 3.68 3.68 3.56 3.56 1,388,300 4,990,032
13 พฤษภาคม 2562 3.80 3.80 3.70 3.70 591,800 2,221,396
10 พฤษภาคม 2562 3.80 3.84 3.74 3.80 841,200 3,181,760
09 พฤษภาคม 2562 3.84 3.86 3.82 3.82 258,800 993,964
08 พฤษภาคม 2562 3.80 3.86 3.80 3.82 408,000 1,562,724
07 พฤษภาคม 2562 3.88 3.88 3.80 3.82 933,000 3,579,660
03 พฤษภาคม 2562 3.90 3.90 3.88 3.88 476,700 1,850,756
02 พฤษภาคม 2562 3.86 3.90 3.86 3.90 294,400 1,142,110
30 เมษายน 2562 3.90 3.98 3.84 3.86 2,096,600 8,178,648
29 เมษายน 2562 3.92 3.94 3.90 3.90 433,700 1,697,690
26 เมษายน 2562 3.94 3.96 3.90 3.92 579,300 2,277,608
25 เมษายน 2562 3.90 3.98 3.90 3.96 471,300 1,864,326
24 เมษายน 2562 4.08 4.08 3.88 3.90 4,939,900 19,538,172
23 เมษายน 2562 4.12 4.12 4.08 4.08 225,500 923,810
22 เมษายน 2562 4.14 4.16 4.08 4.08 690,900 2,833,204
19 เมษายน 2562 4.10 4.16 4.10 4.12 1,020,800 4,218,360
18 เมษายน 2562 4.14 4.14 4.08 4.10 1,001,800 4,102,364
17 เมษายน 2562 4.08 4.14 4.08 4.12 512,200 2,108,266
12 เมษายน 2562 4.12 4.12 4.08 4.08 449,000 1,836,650
11 เมษายน 2562 4.12 4.12 4.08 4.08 435,500 1,781,196
10 เมษายน 2562 4.14 4.14 4.08 4.10 704,900 2,892,732
09 เมษายน 2562 4.18 4.18 4.08 4.10 379,600 1,568,190
05 เมษายน 2562 4.20 4.20 4.14 4.14 158,500 660,442
04 เมษายน 2562 4.16 4.24 4.16 4.18 1,407,200 5,908,898
03 เมษายน 2562 4.20 4.20 4.14 4.14 798,500 3,322,332
02 เมษายน 2562 4.22 4.28 4.20 4.20 1,612,700 6,818,976
01 เมษายน 2562 4.10 4.22 4.10 4.22 3,366,100 14,066,780
29 มีนาคม 2562 4.12 4.12 4.08 4.08 335,000 1,372,982
28 มีนาคม 2562 4.10 4.18 4.08 4.10 2,019,300 8,329,710
27 มีนาคม 2562 4.08 4.12 4.06 4.08 697,500 2,858,536
26 มีนาคม 2562 4.14 4.14 4.08 4.08 262,600 1,074,574
25 มีนาคม 2562 4.14 4.14 4.08 4.10 264,500 1,089,012
22 มีนาคม 2562 4.14 4.20 4.14 4.14 581,000 2,414,022

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น