ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 25 มิถุนายน 2562 ถึง 19 กันยายน 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการ
ซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 23 สิงหาคม 2562 ถึง 05 กันยายน 2562 )
3.00 3.06 2.84 2.98 7,595,600 22,670,334
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24 กรกฎาคม 2562 ถึง 22 สิงหาคม 2562 )
3.76 3.82 2.82 2.98 58,445,600 192,631,484
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 กันยายน 2562 2.96 2.96 2.88 2.88 804,500 2,340,330
18 กันยายน 2562 2.98 2.98 2.94 2.94 733,500 2,168,516
17 กันยายน 2562 2.94 2.98 2.88 2.92 1,837,000 5,367,408
16 กันยายน 2562 3.10 3.10 2.94 2.94 1,878,900 5,613,644
13 กันยายน 2562 3.10 3.12 3.08 3.10 296,500 920,428
12 กันยายน 2562 3.18 3.18 3.10 3.10 2,005,900 6,280,642
11 กันยายน 2562 3.02 3.20 3.00 3.18 6,364,900 19,853,024
10 กันยายน 2562 3.04 3.06 2.98 2.98 760,200 2,276,286
09 กันยายน 2562 2.98 3.06 2.98 3.04 1,535,800 4,645,010
06 กันยายน 2562 3.00 3.02 2.98 2.98 479,800 1,437,006
05 กันยายน 2562 3.04 3.04 2.98 2.98 1,141,100 3,421,856
04 กันยายน 2562 2.98 3.04 2.94 3.04 1,822,300 5,491,486
03 กันยายน 2562 3.04 3.04 2.94 2.94 762,200 2,270,124
02 กันยายน 2562 3.04 3.06 3.02 3.02 348,400 1,054,358
30 สิงหาคม 2562 3.06 3.06 2.98 3.04 1,434,100 4,342,710
29 สิงหาคม 2562 2.94 2.96 2.92 2.96 411,500 1,213,288
28 สิงหาคม 2562 2.88 2.92 2.88 2.90 230,200 666,706
27 สิงหาคม 2562 2.98 2.98 2.90 2.90 383,400 1,126,404
26 สิงหาคม 2562 2.86 2.92 2.84 2.90 862,200 2,484,012
23 สิงหาคม 2562 3.00 3.02 2.98 3.00 200,200 599,390
22 สิงหาคม 2562 3.02 3.02 2.98 2.98 727,500 2,177,788
21 สิงหาคม 2562 3.00 3.06 2.98 3.00 3,259,200 9,825,322
20 สิงหาคม 2562 3.04 3.08 3.00 3.00 501,200 1,522,938
19 สิงหาคม 2562 3.00 3.04 2.98 3.02 3,240,600 9,741,534
16 สิงหาคม 2562 2.94 2.98 2.94 2.96 748,800 2,212,272
15 สิงหาคม 2562 2.94 2.96 2.82 2.90 3,199,900 9,205,206
14 สิงหาคม 2562 2.98 3.04 2.98 3.00 1,611,000 4,837,362
13 สิงหาคม 2562 3.12 3.14 2.98 2.98 3,973,800 12,010,822
09 สิงหาคม 2562 3.36 3.38 3.24 3.26 1,748,900 5,743,356
08 สิงหาคม 2562 3.42 3.42 3.34 3.34 2,056,500 6,934,894
07 สิงหาคม 2562 3.30 3.40 3.28 3.36 3,269,200 10,984,844
06 สิงหาคม 2562 3.22 3.28 3.20 3.26 1,862,000 6,023,932
05 สิงหาคม 2562 3.26 3.30 3.24 3.28 951,300 3,116,680
02 สิงหาคม 2562 3.22 3.26 3.20 3.26 3,021,300 9,757,062
01 สิงหาคม 2562 3.34 3.38 3.28 3.30 1,659,400 5,495,112
31 กรกฎาคม 2562 3.26 3.38 3.26 3.34 3,246,600 10,795,708
30 กรกฎาคม 2562 3.50 3.50 3.26 3.30 10,631,700 35,763,806
26 กรกฎาคม 2562 3.70 3.74 3.52 3.52 7,193,400 25,841,268
25 กรกฎาคม 2562 3.68 3.76 3.66 3.68 3,817,700 14,101,270
24 กรกฎาคม 2562 3.76 3.82 3.74 3.78 1,725,600 6,540,308
23 กรกฎาคม 2562 3.88 3.90 3.74 3.76 3,031,700 11,536,944
22 กรกฎาคม 2562 3.96 3.96 3.86 3.86 2,654,500 10,333,976
19 กรกฎาคม 2562 3.96 4.02 3.90 3.90 15,411,400 61,115,042
18 กรกฎาคม 2562 3.86 3.96 3.86 3.96 7,202,800 28,223,604
17 กรกฎาคม 2562 3.90 3.92 3.84 3.88 2,647,900 10,271,918
15 กรกฎาคม 2562 3.86 3.96 3.86 3.90 4,682,900 18,287,954
12 กรกฎาคม 2562 3.96 3.98 3.86 3.86 14,312,700 56,059,734
11 กรกฎาคม 2562 3.68 3.96 3.68 3.94 26,309,900 101,608,350
10 กรกฎาคม 2562 3.64 3.68 3.62 3.68 926,500 3,388,140
09 กรกฎาคม 2562 3.74 3.74 3.62 3.62 1,745,400 6,445,324
08 กรกฎาคม 2562 3.72 3.72 3.66 3.70 2,658,000 9,818,296
05 กรกฎาคม 2562 3.64 3.74 3.62 3.74 4,369,900 16,076,478
04 กรกฎาคม 2562 3.70 3.76 3.58 3.62 7,036,800 25,812,558
03 กรกฎาคม 2562 3.66 3.70 3.64 3.66 5,549,400 20,290,758
02 กรกฎาคม 2562 3.58 3.72 3.58 3.72 10,010,300 36,755,916
01 กรกฎาคม 2562 3.62 3.64 3.54 3.56 16,478,600 59,362,138
28 มิถุนายน 2562 3.34 3.42 3.34 3.36 5,508,000 18,577,250
27 มิถุนายน 2562 3.28 3.32 3.26 3.32 4,707,100 15,472,990
26 มิถุนายน 2562 3.20 3.28 3.20 3.24 6,671,800 21,645,974
25 มิถุนายน 2562 3.22 3.24 3.20 3.20 3,020,200 9,716,246

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น