ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2562 (16:37)

SET Symbol : WICE

2.02 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 212,900

ราคาสูงสุด2.04

ราคาต่ำสุด2.02

มูลค่า (พันบาท)430