ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 30 กรกฎาคม 2564 (16:39)

SET Symbol : WICE

10.10 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.20 | -1.94

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 37,124,400

ราคาสูงสุด10.80

ราคาต่ำสุด9.95

มูลค่า (พันบาท)384,242