ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 22 มีนาคม 2562 (16:35)

SET Symbol : WICE

4.14 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 581,000

ราคาสูงสุด4.20

ราคาต่ำสุด4.14

มูลค่า (พันบาท)2,414