ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ: 02 มีนาคม 2564 (10:49)

SET Symbol : WICE

6.35 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.20 | 3.25

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,142,200

ราคาสูงสุด6.40

ราคาต่ำสุด6.25

มูลค่า (พันบาท)26,200